Jaarrekening & Belastingaangifte

Jaarrekening

De medewerkers van ABACY zorgen voor het opstellen van de jaarrekeningen /tussentijdse verslag.

Met de hoogwaardige programmatuur van Unit4, gecombineerd met onze kennis en ervaring, zijn wij in staat  snel en efficient de jaarrekening/ tussentijdse verslag samen te stellen.

In een persoonlijk gesprek geven wij toelichting op de resultaatontwikkeling en financiële positie van uw onderneming en kijken met u vooruit op basis van uw toekomstplannen en de actuele stand van zaken /ontwikkelingen in uw branche.

Belastingaangifte

 

Aan de hand van uw jaarrekening en overige relevante gegevens verzorgen wij met de software van Elsevier de aangifte vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en alle andere vormen van belastingaangiften zoals onder andere omzetbelasting, erfbelasting,schenkbelasting en dividendbelasting.

De ingevulde aangiften worden bijna altijd één op één gevolgd door de belastingdienst en in voorkomende gevallen geven wij gefundeerd antwoord op door de belastingdienst gestelde vragen. In de praktijk leidt dit meestal tot het alsnog volgen van de aangifte door de inspecteur.

Recent Posts